Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Υποστήριξης του Ε.Κ. Αθηνά Ξάνθης

Για τον εξορθολογισμό των αιτημάτων υποστήριξης και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, έχουμε υιοθετήσει ένα σύστημα αιτημάτων υποστήριξης. Κάθε αίτημα υποστήριξης έχει έναν μοναδικό αριθμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τις απαντήσεις του. Παρέχεται πλήρες ιστορικό όλων των αιτήματων υποστήριξή σας. Μια έγκυρη διεύθυνση email απαιτείται για να υποβάλετε ένα αιτημα.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.


Yπηρεσίες

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο


Διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από οποιονδήποτε υπολογιστή χωρίς καμία ρύθμιση.

Τελευταία Νέα

  • 31-03-2020:Μετάπτωση όλων των emails από @ipet.gr σε @athenarc.gr και ενεργοποίηση της αυτόματης προώθησης.
  • 07-04-2017: Nέα εγκατάσταση του shibboleth IDP για πιστοποίηση μέσω του κεντρικού καταλόγου στο federation του ΕΔΕΤ. Στο username να χρησιμοποιείται το @ceti.athena-innovation.gr
  • 27-01-2016: Οδηγίες πρόσβασης εικονικού δικτύου VPN στο RC Athena@Xanthi
  • 17-11-2015: Μεταφορά των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του RC Athena@Xanthi σε νέο mail server

Be sure to browse our Frequently Asked Questions (FAQs) before opening a ticket

Please Wait!

Please wait... it will take a second!