Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Υποστήριξης του Ε.Κ. Αθηνά Ξάνθης

Για τον εξορθολογισμό των αιτημάτων υποστήριξης και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, έχουμε υιοθετήσει ένα σύστημα αιτημάτων υποστήριξης. Κάθε αίτημα υποστήριξης έχει έναν μοναδικό αριθμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τις απαντήσεις του. Παρέχεται πλήρες ιστορικό όλων των αιτήματων υποστήριξή σας. Μια έγκυρη διεύθυνση email απαιτείται για να υποβάλετε ένα αιτημα.

Άνοιγμα Νέου Αιτήματος


Παρακαλούμε συμπεριλάβετε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε, ώστε να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να ενημερώσετε ένα αίτημα υποστήριξης που έχετε υποβάλει παλαιότερα, παρακαλούμε συνδεθείτε.

Έλεγχος Κατάστασης Δελτίου


Παρέχουμε αρχείο όλων των τρεχόντων και παλαιών σας αιτημάτων υποστήριξης με όλο το ιστορικό τους.


Yπηρεσίες

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο


Διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από οποιονδήποτε υπολογιστή χωρίς καμία ρύθμιση.

Τελευταία Νέα

  • 31-03-2020:Μετάπτωση όλων των emails από @ipet.gr σε @athenarc.gr και ενεργοποίηση της αυτόματης προώθησης.
  • 07-04-2017: Nέα εγκατάσταση του shibboleth IDP για πιστοποίηση μέσω του κεντρικού καταλόγου στο federation του ΕΔΕΤ. Στο username να χρησιμοποιείται το @ceti.athena-innovation.gr
  • 27-01-2016: Οδηγίες πρόσβασης εικονικού δικτύου VPN στο RC Athena@Xanthi
  • 17-11-2015: Μεταφορά των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του RC Athena@Xanthi σε νέο mail server

Μην ξεχάσετε να περιηγηθείτε στο Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) πριν δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα

Παρακαλούμε περιμένετε!

Παρακαλούμε περιμένετε... θα πάρει ένα δευτερόλεπτο!